Budó je život i smrt...

Miroslav Čermák

    Začal jsem studovat Bujinkan Bugei (bojové tradice) v květnu 1991, tedy jen pár týdnů po založení Bujinkan Dojo v ČR (tehdy ČSFR), pod vedením Luboše Pokorného, zakladatele Bujinkan Czech Dojo.

    V roce 1993 jsem se poprvé setkal se soke Masaaki Hatsumim na Tai Kai (velké setkání) v Paříži. Od té doby jsem pravidelně využíval možnosti studovat na jeho seminářích v Evropě, a od roku 1998 i v Japonsku. Při návštěvách Japonska navštěvuji mimo tréninků Hatsumi-senseie také tréninky Noguchi-senseie, Oguri-senseie či Seno-senseie, tedy dnes nejstarších studentů Soke Hatsumiho.

    Za to, kam jsem v Bujinkanu došel a co jsem měl možnost navštívit, vděčím svému učiteli Luboši Pokornému, který nelpěl na osobní slávě, ale neustále nás popoháněl ke studiu u nejlepších učitelů a možnosti porovnávat a hledat vlastní cestu. Přičemž stále nad námi bděl a bdí svým laskavým srdcem. Toto je cesta, kterou bych rád předával dál i svým studentům.

 

Bujinkan

    Bujinkan se skládá celkem z 9 škol japonských válečnických umění. Úmyslně uvádím válečnických, protože když řeknu bojové umění, lidé již začnou srovnávat. A v Bujinkanu je opravdu jiný přístup. Skoro bych řekl, že má blíže k strategii a filiozofii, než jenom bojovému zápolení. Techniky jsou jen začátek.
    Je to částečně způsobeno i školami ninjutsu, které obsahuje, jejich filozofií a svobodou. A i Ninpo (cesta ninjů, cesta vytrvalosti a trpělivosti) je Budó. A Budó je cesta válečníků. Smyslem není naučit se bojovat v ringu s pravidly za zády - především s těmi, které by nás mohly chránit. Žádná ochrana neexistuje, jedině boží ochrana.

    Bujinkan je škola a organizace Dr. Masaaki Hatsumiho, který je dědicem těch 9 škol. To, co nás učí, se správně jmenuje Bujinkan Budo Taijutsu.

 

Bujinkan Czech Dojo

    V roce 1991 založil Bujinkan v Čechách pan Luboš Pokorný (nyní 15. dan). Organizace Bujinkan Czech Dojo (BCD) pod jeho vedením sdružovala všechny oficiální učitele a instruktory Bujinkanu v Čechách. Dnes již někteří jdou svojí cestou, ale stále se jedná o jeden celosvětový Bujinkan.

    Cílem učitelů BCD je rozvíjet a předávat dál studentům nejen techniky starého Budó a Ninpó tak, jak je nám předává sóke Hatsumi, ale též budovat společnost bojových umělců (bugeisha) spojených přátelstvím a vzájemnou podporou ve studiu i životě. Bližší informace a seznam učitelů BCD naleznete na stránkách www.bujinkan.cz.

 

Témata předchozích let

    Co jsme měli možnost se již naučit, je vidět z témat pro jednotlivé roky. Základním spojovacím článkem je však stále Taijutsu – tedy umění používání těla jako celku, i jeho jednotlivých částí.

 

2011: Kihon Happou, Ken & Bo, všechny školy
2010: Rokkon Shoujou, Tachi, všechny školy
2009: Sainó Tamashii Utsuwa, všechny školy
2008: Togakure ryu ninpo taijutsu, Ninja-tó, Tekagi, Shuriken, Kyoketsu-shoge, Shiki
2007: Kuki Taishó a Kukishin(den) ryu, Ikken Hassó
2006: Shizen & Shindenfudo ryu (Ken & Taijutsu)
2005: Gyokko-ryu Kosshijutsu Happobiken, Bo-, Tachi- and Taijutsu
2004: Daishó Jutaijutsu, Kuji Roppo no Biken, Budo no Kiso
2003: Juppó-sesshó, Kunai, Ninja-tó, Tessen, Kyoketsu-shoge
2002: Takagi yoshin ryu jutaijutsu, Daishó
2001: Kosshijutsu, Gyokko ryu, Daishó
2000: Koppojutsu, Koto ryu a Gikan ryu, Teppan a Ninja-Tó
1999: Kukishin ryu Happo Hiken jutsu a provaz
1998: Shindenfudo ryu dakentaijutsu
1997: Jójutsu
1996: Ken, Bikenjutsu
1995: Naginata jutsu and Daishó sabaki
1994: Sójutsu (Yari) a Kodachi
1993: Rokushaku Bójutsu
1992: Shindenfudó Ryú & Ken
1991: Jutte and Taijutsu
1990: Kotó Ryú and Hanbó

Pravidla účasti v Bujinkanu

Bujinkan bude otevřen všem, kteří souhlasí a dodržují pravidla Bujinkan Dójó. Těm, kteří tak nečiní, bude znemožněno členství. Zejména:

 

1) Účast bude povolena pouze těm, kteří četli a souhlasí s těmito pravidly.
2) Účast bude povolena pouze těm, kteří vládnou opravdovou trpělivostí, sebeovládáním a oddaností.
3) Bude (může být) vyžadováno lékařské vyšetření. Nutnost takového vyšetření se týká jedinců, kteří by mohli představovat nebezpečí ostatním, například, infekčními nákazami nebo nemocemi, klinicky abnormální osobností nebo nedostatkem sebeovládání.
4) Jednotlivci se záznamem v trestním rejstříku budou odmítnuti. Výtržníci, kteří páchají trestné činy, a jednotlivci žijící v Japonsku, kteří porušují domácí právo, budou odmítnuti.
5) Ti, kteří porušují pravidla Bujinkanu jako praktici nebo členové společnosti pácháním hanebných nebo trestuhodných činů budou vyloučeni. Doposud byl Bujinkan otevřen velkému počtu lidí přicházejících do Japonska. Mezi nimi byli bohužel i lidé páchající násilné činy pod vlivem alkoholu, duševně nemocní a výtržníci, kteří mysleli pouze na sebe a neviděli jak jejich jednání může nepříznivě ovlivnit druhé. Svým jednáním tito lidé znehodnocovali tradiční čestné srdce Bujinkanu. Od tohoto dne budou všichni tací vyloučeni.
6) !!!Ohledně úrazů způsobených během výcviku (uvnitř i mimo Dójó) by nikdo neměl působit Bujinkanu potíže. Toto je velmi důležitý bod. Ti, kteří nechtějí přijmout osobní zodpovědnost za úrazy způsobené během tréninku Bujinkanu, nebudou přijati. Ještě jednou pro srozumitelnost, Bujinkan nebude zodpovědný za jakékoliv úrazy způsobené v průběhu tréninku bez ohledu na místo.
7) Všichni vstupující do Bujinkanu si musí opatřit roční členskou kartu. Tato karta nejenom představuje čest členů Bujinkanu, označuje také, že jste součástí širšího celku, jehož členové se setkávají s bojovnými srdci, aby se zdokonalili prostřednictvím výcviku a přátelství. Symbolizuje slávu ctnosti bojovníka a ztělesňuje oddanost a bratrskou lásku.
8) Tradice Bujinkanu uznává přírodu a všeobecnost veškerého lidského života a uvědomuje si to, co plyne mezi těmito dvěma součástmi.

 

"Tajnou zásadou Taijutsu je znát základy míru.
Poznávat je cesta k neochvějnému srdci (fudoshin)."

 

Zákoník Dójó je:
1) Vědět, že nejdůležitější je trpělivost.
2) Vědět, že cesta člověka pochází ze spravedlnosti.
3) Vzdáti se hrabivosti, lhostejnosti a tvrdohlavosti.
4) Chápat smutek a trápení jako přirozené a hledat neochvějné srdce.
5) Nezbloudit z cesty oddanosti a bratrské lásky a pronikat stále hlouběji do srdce Budó.

 

Dodržování tohoto zákoníku je součástí pravidel Dójó.


Meiji 23 (1890) jaro, Toda Shinryuken Masamitsu
Shówa 33 (1958) březen, Takamatsu Toshitsugu Uou
Hatsumi Masaaki Byakuryú

 

9) Počáteční výcvik začíná s Taijutsu

Kyu úroveň: začátečníci
první až pátý dan: Ten (nebe)
pátý až desátý dan: Chi (země)
desátý až patnáctý dan: Jin (osoba)
Jedenáctý až patnáctý dan jsou rozděleny na Chi (země), Sui (voda), Ká (oheň), Fú (vítr) a Kú (prázdno); na těchto úrovních bude vyučováno Happó Hiken. Zkouška pátého danu může být provedena pouze Sókem. Opravdovému Shihanovi může být udělen patnáctý dan.

 

V poslední době se Bujinkan stal opravdu mezinárodní. Stejně tak, jako existují různá časová pásma, tak existují různá tabu mezi lidmi a národy světa. Musíme se navzájem respektovat, pokoušet se vyhýbat těmto tabu. Musíme upředňostnovat srdce bojovníka, společnou práci na sebezlepšení a zdokonalení Bujinkanu.
Ti, kteří nebudou dodržovat výše uvedená pravidla, budou vypuzeni z Bujinkanu.


Bujinkan Dójó
Soke: Masaaki Hatsumi Titul: Hisamune

 

Togakure Ryú Ninpó Happó Hiken 34. velmistr
Gyokkó Ryú Kosshijutsu Happó Hiken 28. velmistr
Kotó Ryú Koppó
jutsu Happó Hiken 18. velmistr
Shinden Fudó Ryú Daken Tai
jutsu Happó Hiken 26. velmistr
Kukishin Ryú Tai
jutsu Happó Hiken 28. velmistr
Takagiyoshin Ryú Jutai
jutsu Happó Hiken 17. velmistr
Kumogakure Ryú Ninpó Happó Hiken 14. velmistr
Gyokushin Ryú Ninpó Happó Hiken 21. velmistr
Gikan Ryú Koppó
jutsu Happó Hiken 15. velmistr
 

Rentaikai 2011

Vyhledávání

Kontakt

Mirek Čermák, BCD, Shihan Tréninky v PRAZE 4 nebo 10 - KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU, 19--21 h. V ÚTERÝ je další trénink Luboše Pokorného, na Praze 2.
Tréninky v LIBERCI - dle domluvy, zatím nárazově.
Tréninky v ŽELEZNÉM BRODĚ pod vedením Jana Michla dle domluvy - kontakt: 774 823 489, Jan Michl
Více viz sekce Tréninky
777 020 694

Citáty a jiná mudrosloví

Je účinnější přesný úder než rychlý úder.

 

Pravda ani lež neexistují. Jsou to jen obrazy v naší duši, jak my vnímáme realitu kolem nás. 

 

Rozvaha je lepší stránka odvahy.